Untitled Document Het Reijsbureau logo
home Achtergrond portfolio contact

Untitled Document

Het Reijsbureau verzorgt strategisch cultureel advies, analyse en onderzoek op het kruisvlak van cultuurbeleid en artistieke praktijk. Dit kan variëren van adviesgesprekken over beleidsstrategieën, het opstellen van beleidsplannen, tot conceptontwikkeling, contextanalyse, omgevingsverkenningen en haalbaarheidsstudies.

Het Reijsbureau werkt disciplinebreed, met specifieke kennis en ervaring op het vlak van internationale culturele samenwerking en culturele diversiteit.

Het Reijsbureau werkt zowel met en voor culturele organisaties als (semi) overheid, vanuit de overtuiging dat de artistieke praktijk en de cultuurbeleidswereld elkaar continu ontmoeten maar vaak niet goed in staat zijn met elkaar te communiceren, omdat ze vanuit totaal ander perspectief naar dezelfde werkelijkheid kijken. Het Reijsbureau kan beide perspectieven met elkaar verbinden en helpen een beter begrip tot stand te brengen.

Opdrachtgevers van het Reijsbureau zijn onder meer:

 
© 2009 e.v. Het Reijsbureau