Untitled Document Het Reijsbureau logo
home Achtergrond portfolio contact

Untitled Document

Fonds Podiumkunsten
Onderzoek naar (belemmeringen voor) talentdoorstroming en culturele diversiteit in de podiumkunsten. Gepubliceerd april 2010, onder de titel "Er uit halen wat er in zit"

Fonds BKVB
Conceptontwikkeling en achtergrondresearch naar internationale expertise ten behoeve van nadere bepaling traject culturele diversiteit van het Fonds

LabforCulture
Conceptontwikkeling en –uitwerking ten behoeve van aanvraag internationaal samenwerkingstraject bij Europese Unie; conceptontwikkeling, procesbewaking en opzet, ontwikkeling en modereren digitale debatten voor project "Converging Pathways to new Knowledge"

Freehouse (kunstenaarsinitiatief van Jeanne van Heeswijk & Dennis Kaspori)
Haalbaarheidsonderzoek en contextanalyse voor traject alternatieve financiering van cultureel ondernemerschap; begeleiding projectopzet voor Innovatieregeling (ism Kunstenaars & CO, Kosmopolis Rotterdam en HRO)

European Cultural Foundation
analyse en verbetervoorstellen voor mobiliteitsprogramma STEPbeyond; onderzoek ten behoeve van nominatieproces Prinses Margriet Awards

Theatergroep RAST
formulering meerjarenbeleid en –strategie m.b.t. internationalisering

Paradiso / Marmoucha
Advisering internationaliseringsstrategie, financieringsmogelijkheden en samenwerkingspartners Marmoucha

Stichting Noorderslag
onderzoek naar financieringsmogelijkheden "European Border Breaker Awards"

Wereldmuseum
Herformulering strategisch beleidsdocument naar aanleiding van revitalisering Wereldmuseum; afronding verslaglegging meerjarenproject "Focus Marokko"

Stichting Brabant Koor
Formulering beleidsplan ten behoeve van aanvraag provinciale meerjarensubsidie

Transartists (beeldendekunstinstelling), Dancing on the Edge (Festival voor dans uit Midden-Oosten), Stichting Beeldenstorm (theaterproducent)
Advisering, formulering en redactie subsidie-aanvragen

Boekman
Artikel over internationaal cultuurbeleid in Boekman 80 (zie onlinerecensie)

 

 
© 2009 e.v. Het Reijsbureau